Klasy i obiekty
2017-03-08 / Krzysztof Kozłowski
Co to jest klasa, co to jest obiekt? Jaka jest różnica pomiędzy klasą a obiektem? Więcej >>