Algorytm Euklidesa
2017-04-25 / Krzysztof Kozłowski
Algorytm Euklidesa to sposób wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb (w skrócie zwanego NWD). Więcej >>