Aplikacja konsolowa
2017-04-03 / Krzysztof Kozłowski

Aplikacja konsolowa to program, który nie ma graficznego interfejsu, a generowane wyniki wyświetla w postaci tekstowej.

Program taki można również wywołać w systemowej linii komend (np. w Windows poprzez Start → Uruchom → cmd).

W tym przykładzie zobaczymy, jak w Idei stworzyć aplikację konsolową, której wynikiem będzie wyświetlenie na ekranie napisu “Hello world!“. Skorzystamy z tego, że aplikacja taka może zostać uruchomiona w ramach środowiska IntelliJ IDEA i nie trzeba robić tego oddzielnie w linii komend.

IntelliJ IDEA

Aby utworzyć w Idei projekt nowej aplikacji konsolowej, wybieramy opcję File → New → Project. W oknie New Project zwracamy uwagę na dwie rzeczy:

  • wybranym typem projektu jest Java
  • w polu Project SDK widnieje wersja Javy zainstalowana w systemie. Jeśli jej brak, to musimy sami przy pomocy przycisku New wskazać Idei, gdzie na dysku znajduje się katalog z zainstalowaną Javą (jak zainstalować Javę znajdziesz tu).

``
Po kliknięciu przycisku Next zaznaczamy opcję Create project from template (Utwórz projekt wykorzystując szablon) i wybieramy poniżej szablon Command Line App. Wybranie szablonu powoduje, że Idea za nas przygotuje potrzebną klasę i metodę, którą wypełnimy naszym kodem. Następnie wystraczy będzie uruchomić program i w okienku zobaczymy efekt działania. Po wybraniu szablonu klikamy Next.

W polu Project name wpisujemy nazwę naszego programu. Na podstawie wpisanej nazwy Idea utworzy katalog na dysku. Lokalizacja katalogu widoczna jest w polu Project location i oczywiście może zostać ona zmieniona według naszych potrzeb.

W ostatnim polu Base package wpisujemy nazwę domyślnego pakietu dla tworzonych klas. To znaczy, że jeśli jako nazwę pakietu wpiszemy np. pl.coderion, to wszystkie tworzone później klasy domyślnie znajdą się w tym pakiecie, a pełną nazwą klasy będzie pl.coderion.NazwaKlasy

Klikając przycisk Finish kończymy etap przygotowania nowego projektu. Na ekranie powinniśmy zobaczyć utworzony przez Ideę plik Main.java, a w nim klasę Main:

1
2
3
4
5
6
7
8
package pl.coderion;

public class Main {

public static void main(String[] args) {
// write your code here
}
}

Teraz wystarczy, że w przygotowanej klasie w miejsce komentarza // write your code here wpiszemy naszą komendę do wyświetlania napisu na ekranie:

1
System.out.println("Hello world!");

Na koniec, aby uruchomić program, wystarczy kliknąć ikonę z zieloną strzałką.

k

Po kliknięciu nastąpi kompilacja kodu, a w okienku poniżej zostanie wyświetlony efekt działania programu.

PermaLink: https://akademia.coderion.pl/2017/04/aplikacja-konsolowa/