Pętla WHILE
2017-03-18 / Krzysztof Kozłowski

Zadaniem pętli WHILE – podobnie jak pętli FOR – jest wielokrotne wykonywanie instrukcji wewnątrz pętli.

Konstrukcja pętli WHILE jest jeszcze prostsza niż pętli FOR.

1
2
3
while (warunek) {
...
}

Instrukcje wewnątrz pętli WHILE wykonywane będą tak długo, dopóki warunek pętli będzie spełniony czyli dopóki warunek będzie zwracał wartość true. W momencie kiedy warunek zacznie zwracać wartość false, działanie pętli zostanie przerwane.

Działanie pętli WHILE możemy tłumaczyć więc następująco: wykonuj instrukcje w pętli dopóki warunek jest spełniony.

PermaLink: https://akademia.coderion.pl/2017/03/petla-while/