Kompilator w przeglądarce
2017-03-06 / Krzysztof Kozłowski

Aplikacje konsolowe – i małe i duże – pisaliśmy do tej pory w środowisku IntelliJ IDEA.

Czasem jednak chcielibyśmy coś sprawdzić, a na komputerze, którym dysponujemy. akurat nie mamy zainstalowanej Idei. Okazuje się, że prostą aplikację konsolową możemy napisać i uruchomić, mając do dyspozycji tylko przeglądarkę internetową.

W Internecie możemy znaleźć kilkanaście różnych serwisów, oferujących możliwość skompilowania programu napisanego w Javie i uruchomienie go. Sposób działania jest prosty: nasz kod źródłowy zostaje przesłany na serwer, tam skompilowany i uruchomiony, a wynik działania programu prezentowany jest w przeglądarce.

Funkcje

Poszczególne serwisy różnią się dostępnymi funkcjami oraz szybkością działania. Najczęściej spotykaną funkcją dodatkową jest możliwość udostępnienia komuś swojego kodu. W tym celu generowany jest specjalny link, który można przesłać mailem innej osobie. Po jego kliknięciu widoczny będzie udostępniony przez nas kod programu, który oczywiście można uruchomić i zobaczyć wyniki jego działania.

Przykład: w artykule Sito Eratostenesa znajduje się program do wyznaczania liczb pierwszych. Udostępniony kod tego programu można zobaczyć pod adresem https://repl.it/@toudidel/Sito-Eratostenesa. Po uruchomieniu programu klawiszem “run“ w oknie po prawej stronie zobaczymy wynik.

Kompilatory online

Poniżej lista kompilatorów online w kolejności od najlepszego do najgorszego. Kolejność jest subiektywna i wynika z moich przyzwyczajeń, dlatego warto uruchomić kilka z nich, by przekonać się samemu, który z kompilatorów będzie dla nas odpowiedni i wygodny.

repl.it

https://repl.it/languages/java

Zalety: nie ma problemu z polskimi znakami, szybki w działaniu, umożliwia udostępnianie kodu źródłowego

ideone.com

https://ideone.com/

Zalety: nie ma problemu z polskimi znakami, szybki w działaniu, umożliwia udostępnianie kodu źródłowego

Compile Java

https://www.compilejava.net/

Zalety: nie ma problemu z polskimi znakami, szybki w działaniu, umożliwia udostępnianie kodu źródłowego przy pomocy zewn. serwisu GitHubGist

code chef

https://www.codechef.com/ide

Wady: problemy z polskimi znakami, trochę za wolny

Tutorials point – Coding Ground

https://www.tutorialspoint.com/compile_java_online.php

Zalety: bardzo szybki w działaniu, udostępnianie kodu

Wady: problemy z polskimi znakami; domyślnie tworzonym plikiem na starcie jest plik HelloWorld.java, więc klasa wewnątrz niego musi też mieć nazywać się HelloWorld. Kopiując swoją klasę trzeba więc pamiętać o zmianie jej nazwy na HelloWorld lub zmianie nazwy pliku. Ponadto trzeba pamiętać, aby najpierw kod skompilować (klawiszem Compile), a dopiero potem uruchamiać (klawiszem Execute).

jdoodle

https://www.jdoodle.com/online-java-compiler

Zalety: podpowiadanie kodu po naciśnięciu klawiszy CTRL+Spacja

Wady: mało mówiące komunikaty o błędach, dość wolny w działaniu

Browxy

http://www.browxy.com/

Zalety: brak problemu z polskimi literami, szybki w działaniu

Wady: przestarzały interfejs użytkownika

Java Online Compiler

https://www.javaonlinecompiler.com/

Zalety: dość szybki w działaniu

Wady: mało funkcji dodatkowych

code pad

https://codepad.remoteinterview.io

Zalety: nowoczesny wygląd, możliwość współpracy z innymi osobami naraz

Wady: dość wolny w działniu, problemy z uruchomieniem programu, jeśli przed nazwą klasy Main znajduje się słówko public

Najczęstsze problemy

Najczęściej spotykanym problemem jest nieradzenie sobie z polskimi znakami, które występują np. w komentarzach. Zazwyczaj po ich usunięciu program uruchomi się poprawnie.

Większość z zaprezentowanych serwisów wspiera wiele różnych języków programowania – nie tylko Javę – dlatego zawsze trzeba upewnić się, że wybranym językiem jest Java. Inaczej będziemy zdziwieni, dlaczego nasz program – choć poprawnie napisany – nie działa.

PermaLink: https://akademia.coderion.pl/2017/03/kompilator-w-przegladarce/